Regulamin

Regulamin usług internetowych
 
 
Informacje ogólne
 
§ 1
Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty internetowej Salonu Fotograficznego FOTO-AS Sławomir Krzyżagórski dostępnej pod adresem www.foto-as.pl/foto-as-24. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
 
§ 2
Właścicielem Internetowego Serwisu Fotograficznego FOTO-AS 24 jest F.H.U. FOTO-AS Sławomir Krzyżagórski, ul. Słowiańska 40d, 61-664 Poznań, NIP: 618-101-03-52. Konto: ING BANK ŚLĄSKI S. A. 94 1050 1533 1000 0022 9256 5005
 
§ 3
Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Klientami.
 
§ 4
Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Zakres działania Serwisu obejmuje wykonywanie odbitek fotograficznych, kalendarzy i innych produktów oferowanych przez Firmę z plików przesłanych za pomocą internetu. Wszystkie odbitki wykonywane są w laboratorium na papierze i chemii FUJI i posiadają najwyższą jakość gwarantowaną przez FUJIFILM. Odbitki naświetlane są na maszynie FUJI FRONTIER 350 będącej pod stałą kontrolą densytometryczną. Składanie zamówień jest możliwe dzięki specjalnej stronie do wysyłania zdjęć przez internet. Inne produjkty ze zdjęciem można także zamawiać poprzez stronę w specjalnej zakładce.
 
 
Warunki korzystania z Serwisu
 
§ 5
W chwili zamawiania zdjęć należy wypełnić wszystkie okienka z danymi personalnymi, a podane informacje muszą być prawdziwe.
 
§ 6
Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez F.H.U. FOTO-AS Sławomir Krzyżagórski na warunkach określonych w dziale Ochrona prywatności niniejszego regulaminu.
 
§ 7
W wyniku rejestracji w systemie Klient otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Klienta w czasie rejestracji. Konto daje Klientowi możliwość korzystania z oferty serwisu.
 
 
Realizacja zamówień
 
§ 8
Zrealizowane zamówienia mogą być odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie Firmy lub dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta. Koszty przesyłki pobierane zgodnie z cennikiem - pokrywa zamawiający.
 
§ 9
Za realizację usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z dostępnymi cennikami. Podane ceny są cenami brutto (z wliczonym podatkiem VAT 23%).
 
§ 10
Rozliczenie transakcji może się odbyć przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem), poprzez płatność przelewem bankowym na konto firmowe, bądź przy odbiorze wykonanego zlecenia w siedzibie Firmy.
 
§ 11
W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.
 
§ 12
Klient otrzymuje paragon fiskalny a faktura VAT jest wystawiana i dołączana na życzenie.
 
§ 13
Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 
 
Reklamacje
 
§ 14
Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.
 
§ 15
Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń.
 
§ 16
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.
 
§ 17
Jakość zdjęć jest ściśle związana z parametrami przesłanych plików graficznych. Serwis nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek jeśli wynika ona z niskiej jakości dostarczonych oryginałów cyfrowych.
 
 
Ochrona prywatności
 
§ 18
Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. F.H.U. FOTO-AS zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Klientów Serwisu.
 
§ 19
Informacje przekazane przez Klienta podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Klienta.
 
§ 20
Dane osobowe, a w szczególności adres email może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą F.H.U. FOTO-AS Sławomir Krzyżagórski.
 
§ 21
Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 15 dni od daty przesłania ich na konto.
 
 
Odpowiedzialność
 
§ 22
Złożenie przez Klienta zamówienia w Systemie, należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Klientem a Serwisem F.H.U. FOTO-AS na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.
 
§ 23
Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. F.H.U. FOTO-AS zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. 
 
 
Postanowienia ogólne
 
§ 24
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Połysk)0,75 PLN
9x13 (Półmat)0,75 PLN
10x15 (Połysk)0,85 PLN
10x15 (Półmat)0,85 PLN
13x18 (Połysk)1,60 PLN
13x18 (Półmat)1,60 PLN
13x19 (Połysk)1,60 PLN
13x19 (Półmat)1,60 PLN
15x21 (Połysk)2,20 PLN
15x21 (Półmat)2,20 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero